Dahab

Dahab

Dahab, kdysi malá pobřežní beduínská oáza je dnes proslulým, ale přesto exotickým střediskem přitahujícím návštěvníky svou nevšední atmosférou. Skýtá výborné podmínky pro potápění, windsurfing a dokonalou relaxaci.Egyptská arabská republika - cestovní informace

Obecné cestovní informace, víza, pasy, zdraví, důležitá telefonní čísla a kontaky, co si vzít a co nebrat do Egypta.

Cestovní doklady

K návštěvě Egypta je nutný cestovní pas, platnost musí být minimálně 6 měsíců po návratu. Skontrolujte si platnost svého pasu!!!

Víza

Existuje vízová povinnost. Turistům, kteří přiletí do Hurghady, Sharm el Sheikhu nebo Kahiry je udělováno vízum přímo na letišti bez jakýchkoli problémů za 15 USD.
Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze uděluje víza občanům ČR i bez pozvání či potvrzení cestovní kanceláře. Pobytová víza se vydávají maximálně na 30 dní, případně vícenásobná víza, která platí pro více vstupu v průběhu 3 měsíců. Viza v Egyptě nelze prodloužit. Existuje pouze možnost překročení hranice do Izraele a požádání o nové vízum na tamní egyptské amabasádě.

Celní předpisy

Od cla jsou osvobozeny věci osobní potřeby, dále 200 ks cigaret, 25 cigár a 1 litr alkoholu. Do Egypta je zakázán dovoz potravin, alkoholických nápojů, pornografie, zbraní a drog. Je zakázán vývoz starožitností a zlata v nezpracované podobě. 
Důrazně upozoňujeme na zákaz vývozu jakýchkoli mořských přírodnin (mušle, koráli), a to i nalezených na pláži či zakoupených v obchodě.

Spropitné

V Egyptě je spropitné, tzv. bakšiš nebo tips, součástí příjmů řidičů, hotelového personálu apod. a je běžným zvykem jim bakšiš dávat a jejich zaměstnavatel s tím dokonce počítá. Obvykle průvodce zájezdu vybírá od účastníků menší částku, ze které bude spropitné hradit za celou skupinu.

Zdravotnictví

Zdravotnický systém se opírá o síť státních a soukromých nemocnic. Podle úmluvy o spolupráci v oblasti zdravotnictví, publikované ve Sbírce zákonů vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 9/1965 Sb., se ve státních nemocnicích poskytuje léčebná péče při náhlém onemocnění bezplatně. V soukromých nemocnicích je poskytována zdravotní péče za úplatu. Cena za lůžko v soukromé nemocnici může činit až 1000 USD denně. V Egyptě neexistuje systém zdravotního pojištění pro cizince. Je nezbytné se pojistit v ČR: pojištění léčebných výloh a případně i speciální pojištění pro případ potápěčské nehody, např. pojištění DAN nebo Victoria.

Očkování

Povinné očkování není nutné, doporučuje se však očkování proti hepatitidě typu A (žloutence - zejména při delším pobytu) a břišnímu tyfu. Prevence malarie rovněž není nutná - a to ani na jihu u Asuánské přehrady.

Hygiena

Během pobytu v Egyptě, tak jako ve všech zemích teplejšího pásma, je nutné dodržovat zvýšenou hygienu vzhledem k většímu riziku nákazy, zejména průjmovitým onemocněním, spojeným často se zvracením. Z dalších rizik lze uvést břišní tyf, hepatitida A, parazitární nemoci, úplavice atd.

Základní pravidla hygieny:
- časté mytí rukou, zejména před jídlem, po použití WC
- nepít vodu z veřejného vodovodního řádu, ani v Káhiře
- nepít nebalenou vodu v restauracích, pokud byla podána k jídlu nebo ke kávě
- nejíst jahody, hlávkový salát a zmrzliny
- zeleninové saláty je vhodné pokapat citrónem
- ke svačince nebo snídaní si dát cibuli nebo česnek

Specifika

Egypťané jsou velmi citliví na některé projevy evropského chování, které urážejí jejich náboženské cítění. V této souvislosti je nezbytné upozornit na vhodné oblékání především dívek mimo turistické oblasti. Dále se připomíná nevhodnost pití alkoholických napojů na veřejnosti a některých v Evropě běžných společenských projevů, jako polibky žen na veřejnosti atd.

Bezpečnostní situace

Z bezpečnostního hlediska je Egypt do určité míry problematickou zemí. V celém Egyptě jsou vojenské hlídky na cestách, kontrolují pohyb osob a vozidel. Na Sinaji je však klid a pohyb zde není nikde omezen. V Dahabu se všichni chovají k turistům neformálně a přátelský.

Drogy

Držení, výroba, vývoz a dovoz drog, doprava, pěstování drog nebo rostlin, z nichž se drogy vyrábějí, obchod s drogou a jeho organizování se postihuje trestem smrti a pokutou ve výši od 100.000 EGP do 500.000 EGP. K trestu smrti nebo trestu doživotí s těžkou prací a pokutě od 100.000 do 500.000 EGP mohou být odsouzeny osoby, které za úplatu zajišťují pro jiné místo, kde mohou být užívány drogy, nebo dávají jiným drogy k prodeji. Trestem doživotí s těžkou prací a pokutou mohou být postiženy osoby, které bezúplatně provozují místo sloužící k užívání drog či bezúplatně drogy nabízejí. Trestní postih za uvedené trestné činy, ale i za jiné trestné činy spojené s omamnými nebo psychotropními látkami, je velmi přísný.

Egypt

Velvyslanectví ČR v Káhiře:

Velvyslanectv ČR v Káhiře

Embassy of the Czech Republic
4, Dokki Street, 125 11 Giza, Cairo
tel.: +20 2 3485531, 3485469, 
tel.: +20 2 3486550, 3485833,
fax: +20 2 3485892

Důležitá telefonní čísla:

Policie: 122, 757 987, 3470182
Policie turistická: 126, 3906028
Policie Dahab: 3640215
turist. 3640188

Zdrav. pohotovost:

Červený půlměsíc
První pomoc: 123
Ambulance Káhira: 77 02 30, 77 05 27

Dekompresní komory: 

deco.international.jpg
Sharm: 660922, 660923
Dahab: 0122187550, 3640571

Měna a devizové podmínky:

egyptská libra (egyptian pound - EGP),
1 libra se dělí na 100 piastrů.

Dovoz a vývoz egyptské libry je zakázán. Dovážet lze jakoukoli volně směnitelnou měnu. Peníze lze vyměnit v hotelích, směnárnách a bankách bez poplatku. Povinná směna valut neexistuje. Egyptské předpisy umožňují legálně směněné a nevyužité bankovky směnit zpět na konvertibilní měnu.


PLANET DIVERS

» Planet Divers

RSS feed

Kurzovní lístek


100USDunable to connect
100EURunable to connect
100GBPunable to connect
100RUBunable to connect