Potápěčské kurzy v Dahabu

Potápěčské kurzy v Dahabu

Příjemná dovolená spojená s výukou potápění v teplých vodách Rudého moře, v českém jazyce za české ceny.
Kurzy od základního OWD až po Trimix v systémech PADI, IANTD a TDI.Kurzy rekreačního potápění PADI

Potápěčské kurzy PADI v češtině v teplé vodě mezi korálovými útesy Rudého moře!

padi_courses_learn.jpg

Kurzy potápění začínají v naváznosti na příletech zákazníků, nejsou stanovené pravidelné dny. Stačí nám mailem oznámit, kdy přiletíte a kdy chcete začít kurz. Před kurzem nutno vyplnit formulář Medical Steatment (Zdravotní dotazník). V případě, že jste prodělali vážnější onemocnění či operaci nebo trpíte chronickým onemocněním, je lépe navštívit svého lékaře a vyžádat si potvrzení, že se můžete potápět. Dle nových standardú PADI každý student musí vlastnit (zakoupit) učebnici PADI k danému kurzu.
Ceny jsou platné od 7.1.201
4.

Kurzy rekreačního potápění

Délka kurzu Cena bez manuálu Cena
s manuálem
Manuál

Scuba Diver

2 dny / 4-5 ponorů € 150 € 170 € 35
      

Open Water Diver (OWD)

4 dny / 8-9 ponorů € 260 € 275  
Základní potápěčský kurz, během kterého získá účastník znalosti a dovednosti nutné k potápění ve volné vodě do 18 m. Kurz zahrnuje ponory v bazénu (zde se provádějí v moři na písčité mělčině mezi korály), kde student se naučí vše potřebné k bezpečnému potápění, a nakonec 4 ponory do hloubek 12 až 18 metrů ve volné vodě na lokalitách kolem Dahabu. Ke kurzu OWD je k dispozici český manuál a české zkušební testy. PADI Open Water Diver

Open Water Diver - Referal

2 dny / 4 ponory € 170  
V případech kdy, ucházeč začal kurz OWD v jiné základně, např. v ČR, může dokončit kurz u nás. Musí s sebou dovézt tzv. REFERAL FORM, ve kterém instruktor potvrdí, co student z daného kurzu skončil. Obvykle zájemci o tuto formu skončí doma teorií, zkoušky a bazénové cviky a u nás dokončí ponory ve volné vodě s našim istruktorem v teplém moři. Má to i tu výhodu, že studenti neztrácejí drahocenný čas na dovolené na studium a cvičení v mělké vodě.
Cena zahrnuje: 4 ponory s instruktorem, výzbroj, dopravu na lokality, certifikaci PADI.
 

Advanced Open Water Diver (AOWD)

2 dny / 5 ponorů € 190 € 205 € 37
Pokročilý potápěč:Snadný kurz, který lze provést během potápění na ruzných lokalitách v Dahabu. Účastník získá během pěti různých ponorů z instruktorem další zkušenosti a znalosti pro potápění do hloubky 30 m, dále noční potápění, navigaci pod vodou, potápění v proudu apod. Ke kurzu AOWD je k dispozici český manuál. Tento kurz přímo navazuje na kurz Open Water Diver a umožní zvýšit kvalifikaci při potápění ve volné vodě a získat více praktických i teoretických zkušeností. Tento program připraví potápěče k ponorům do hloubek max. 30 m. PADI Advanced Open Water Diver

Emergency First Response (Kurz první pomoci)

½ dne, bez ponorů € 73 € 75 € 12
Kurz první pomoci pro potápěče: První pomoc při potápěčských nehodách: Tento program učí potápěče jednat v případě vzniku nehody, která může nastat během potápění.  

Rescue Diver (Potápěč záchranář)

2-3 dny € 200 € 220 € 35
Tento program nabízí pokročilému potápěči rozšíření jeho schopností a dovedností v oblasti sebezáchrany a záchrany v rámci potápěčského týmu. Kurz je důležitý krok ve vývoji potápěče a vede ke zvyšování bezpečnosti a sebejistoty. Je také důležitým požadavkem pro další profesionální výcvik například pro kurzy Dive Master a Instruktor potápění. Předpokladem pro absolvování kurzu je účast v kurzu Diver First Aid a Oxygen Provider DAN. PADI Rescue Diver
Ceny kurzů zahrnují: kompletní výcvik s instruktorem, ponory, zapůjčení potápěčské výzbroje ke kurzům OWD a AOWD, teoretickou výuku - přednášky, testy, dopravu z hotelu i na lokality a mezinárodní certifikace PADI, ke kurzu OWD ještě potápěčský deníček.

Specializace

Délka kurzu Cena  Cena VIP Manuál
 Celá řada krátkých kurzů, které prohloubí praktické dovednosti a vědomosti potápěče v rúzných potápěčských oblastech a aktivitách.  

Nitrox Diver

1 den / 2 ponory € 125 € 130 € 25
Tento program umožní potápěčům používat dýchací směs Nitrox v rozsahu 21 - 40 % O2 tak, aby jej mohli využívat pro ponory v pásmu hloubek mezi 12 m až 39 m. Potápěč si může zvolit zda se bude potápět se směsí podle tabulek EANx anebo zda zvolí potápěčský počítač či tabulky pro vzduch, a tak získá bezpečnostní rezervu. Tento kurz lze vyučovat jako samostatný a nebo jej lze spojit s řadou jiných pokračujících kurzů. padi_nitrox_manual.jpg

DPV Diver - Pot8p24

1 den / 2 ponory€ 170€ 180 € 12
   

Deep Diver

2 dny / 4 ponory € 170 € 175 € 30
Tento program byl vypracován k zajištění kvalifikovaného výcviku těm pokročilým potápěčům, kteří se chtějí potápět do hloubek max. 39 m. Program poskytne uchazeči praktické zkušenosti, teoretické znalosti a dovednosti spojené s plánováním hloubkových ponorů a bezpečných dekompresních technik. Je to první mezinárodně schválený program pro zajišťování správného výcviku bezpečných potápěčských technik při hloubkovém potápění.  

Solo Diver

2 dny / 4 ponory € 170  € 175  
 

Specializace PADI - 2 ponory

Project Aware, Podvodní Fotografování, Zdokonalení ovládání vztlaku, Potápění Víceúrovňové, Potápění v suchém obleku, DPV - skútry, Lodní Potápěn
1 den / 2 ponory € 125    

Specializace PADI - 3 ponory

Noční Potápění, Podvodní Navigace, ...
1-2 dny / 3 ponory € 145    

Specializace PADI - 4 ponory

Recovery - Vyhledávání a vyzdvihování, ...
2 dny / 4 ponory € 170    

Profesní kurz

Délka kurzu Cena   Manuály

Divemaster

12 - 20 dni € 450    € 150
Tento program je určen k tomu, aby byl zajištěn odpovědný výcvik těch, kteří chtějí dohlížet na skupiny potápěčů včetně potápěčů s Nitroxem. Dive Master může po absolvování kurzu asistovat instruktorům při základních potápěčských kuzech PADI, ale nemůže provádět praktický výcvik, pokud jej neřídí kvalifikovaný instruktor.
Cena kurzu DM je bez zapůjčení výzbroje, certifikaci hradí úchazeč přímo na účet PADI.
 

PLANET DIVERS

» Planet Divers

RSS feed

Kurzovní lístek


100USDunable to connect
100EURunable to connect
100GBPunable to connect
100RUBunable to connect