Nejbližší kurz PADI IDC a PADI Tec Instructor: 02.-17.12.2017, zkoušky 18.-19.12.2017

Speciality Instructor

PADI Specialty Instructors jsou instruktoři, kteří splnili všechny podmínky, a mohou vyučovat kurzy, které rozšiřují speciální potápěčské činnosti.

 

Tito instruktoři získali znalosti a dovednosti potřebné k výcviku a dalšímu vzdělávání a / nebo předávají zkušenosti v určité oblasti potápění. Instruktoři musí mít certifikaci pro každý PADI Specialty program.
Existuje několik různých PADI Specialty Diver kurzů, které instruktoři mohou vyučovat. Kurzy mají dané osnovy a jsou k nim k dispozici učební materiály. Kromě toho mohou instruktoři navrhovat své vlastní speciální programy, které mohou nabídnout PADI ke schválení.

PADI Specialty Diver kurzy zahrnují:

 • Potápění ve vyšší nadmořské výšce
 • Potápění z lodi
 • Potápění v kavernách
 • Hloubkové potápění
 • Digitální podvodní fotografie
 • Potápění se skútry
 • Proudové potápění
 • Potápění v suchém obleku
 • Potápění s obohaceným vzduchem
 • Specialista na výstroj
 • AWARE – identifikace ryb
 • Potápění pod ledem
 • Víceúrovňový potápěč
 • Noční potápění
 • Vyhledávání a vyzdvihování
 • Potápění s polouzavřeným okruhem
 • Podvodní přírodovědec
 • Podvodní navigátor
 • Podvodní fotograf
 • Podvodní video
 • Vrakové potápění
 • Ostatní standardizované speciality
 • Vlastní – autorské specializace

Instruktoři, kteří chtějí získat kvalifikaci PADI Specialty Instuctor, mohou absolvovat Specialty Instructor kurz, který vede PADI Course Director, nebo si mohou podat žádost přímo do PADI.

Předpoklady pro získání kvalifikace Specialty Instructor

Účast v kurzech Specialty Instuctor se všeobecně velmi doporučuje, nicméně není podmínkou k získání certifikace. Tyto kurzy poskytují cenné a praktické školení, ukázky techniky, marketingové informace, aktuální informace a standardy PADI, tam, kde je to vhodné, i trénink ve volné vodě.
Do většiny Specialty Instuctor kurzů se můžete zapsat, pokud máte obnovenu certifikaci PADI asistent instruktora (certifikován od roku 1995), nebo jste PADI Underwater Instructor (nebo PADI instruktor s vyšší kvalifikací), nebo máte ukončený IDC / OWSI Program v uplynulých 12 měsících.
Po úspěšném dokončení výcviku Specialty Instuctor mohou PADI Assistant Instruktoři získat kvalifikaci pouze pro nepotapěčské programy.
Kandidáti na instruktora mohou žádat o Specialty Instructor kvalifikaci pouze po získání instruktorské kvalifikace.


PLANET DIVERS

» Planet Divers

RSS feed

Kurzovní lístek


100USDunable to connect
100EURunable to connect
100GBPunable to connect
100RUBunable to connect